Dokončení stavby „II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky“

29. 11. 2020

 

Dne 29.11.2020 byly dokončeny stavební práce na akci "II/101 a III/0096 Neratovice, úprava křižovatky". Předmětem stavby byla úprava průsečné, neřízené křižovatky se železničním přejezdem (ul. Mládežnická x Kojetická x Kpt. Jaroše) spočívající v osazení světelného signalizačního zařízení s propojením na zabezpečovací zařízení přilehlé železniční tratě. V rámci stavby byla provedena také úprava chodníků, výměna zábradlí a další drobné stavební úpravy.

 

Místo stavby: Neratovice křižovatka ul. Mládežnická x Kojetická x Kpt. Jaroše

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

TDS+BOZP: ALFA 88 s.r.o.

Cena díla: KSÚS 5 248 131,37 Kč vč. DPH, město Neratovice 487 245,64 Kč vč. DPH

Jedná se o sdruženou investici KSÚS SK a města Neratovice.