Dokončení opravy lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu v Týnci n. S. v části Zbořený Kostelec

3. 6. 2024

31.5.2024 byla dokončena oprava lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu v Týnci nad Sázavou v části Zbořený Kostelec. Předmětem oprav bylo především očištění všech konstrukcí lávky dřevěných, ocelových a betonových od vegetace, mechů a plísní. Následně byla provedena obnova ochranného nátěru všech dřevěných konstrukcí lávky. Dále byla provedena lokální obnova PKO na ocelových konstrukcích a lokální obnova betonových povrchů na pilířích, úložných prazích apod. Nevyhovující dřevěné prvky byly vyměněny za nové, celkem 45 ks dřevěných mostin a 40 ks parapetních desek. Před a za lávkou byl v místě propadů předlážděn chodník ze zámkové dlažby.

 

Nyní je již lávka zprovozněna a je přístupná chodcům a cyklistům. Toto lávka je hojně využívána a leží na páteřních cyklotrasách CT 11 GW Praha – Vídeň respektive na CT 19 Sázavská.


Zhotovitel stavby TANNACO, a.s. 

Technický dozor investora: BUNG CZ s.r.o. 

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 1 737 735,45 Kč s DPH

 

Stavba dokončena ke dni 31.5.2024