Dokončená stavba III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce

11. 9. 2020

Předmětem stavby byla kompletní rekonstrukce stávající silnice III. třídy číslo III/2746, která se nachází jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se převážně o extravilánovou komunikaci spojující silnici I/38 (směr Nymburk) s městem Dobrovice. Část úseku této silnice tvoří zároveň obchvat obce Libichov.

Stávající silnice nestačila pro dané dopravní zatížení svým šířkovým uspořádáním, absencí nezpevněných krajnic, nedostatečným odvodněním silničního tělesa a celkovou nehomogenitou trasy. V rámci rekonstrukce silnice byly tyto nevyhovující aspekty upraveny. Dále bylo vybudováno několik trubních propustků a rekonstrukcí prošel most s ev. č. 2746-3.

 

Zahájení stavby: 01. 05. 2020
Dokončení stavby: 10. 09. 2020

Stavební náklady: 63 411 036,98 Kč s DPH

Zhotovitel: STRABAG a.s.

TDS+BOZP: Tubes spol. s r.o.

Zpracovatel projektové dokumentace: CR Project s.r.o.