Dokončená stavba „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“

30. 11. 2020


Dne 30. 11. 2020 byla ukončena a převzata stavba „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa.“


Zhotovitelem stavby:  Strabag a.s.

Technický dozor investora: Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – Satra – Bureau

Cena díla dle SOD: činila 66 316 210,94 Kč s DPH

Projekt byl spolufinancován evropskou unií.