Dokončená stavba „II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10“

14. 10. 2020Dne 14. 10. 2020 byla dokončena realizace stavby „II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 a přes D10“.

Zhotovitelem stavby: Skanska a.s.

Technický dozor investora: IBR Consulting, s.r.o.

Cena stavby: 86 471 370,65 Kč vč. DPH

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií