Dokončená stavba „II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba.“

23. 11. 2021
Dne 23. 11. 2021 byla ukončena a převzata stavba „II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba.“ Předmětem stavby byla rekonstrukce komunikace II/606 v úseku Velká Dobrá – Nové Strašecí včetně rekonstrukce tří mostů.

Zhotovitelem stavby byla „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Technický dozor investora prováděla společnost „IBH spol. s r.o“.

Cena stavby dle SOD činila 240 662 107,46 Kč s DPH

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.