Dokončená stavba „II/332, III/27212, III/3323 Straky“

30. 9. 2020
Stavba byla zahájena dne 9. 10. 2019. Stavbou je řešena oprava páteřních komunikací v obci Straky na okrese Nymburk. Jedná se o stavební objekt SO.101- Komunikace III/27212, SO.102a – Komunikace II/332 – Krchleby, SO.102b – Komunikace II/332 – Zbožíčko a SO.103 – Komunikace III/3323 – Čilec. Oprava spočívala v kompletní opravě celého konstrukčního souvrství a zejména ve výměně stávající dlážděné obrusné vrstvy za asfaltový kryt. Výměna přinese snížení hlukové zátěže v obci a zvýšení komfortu pro automobilovou dopravu. Celkem bylo opraveno cca 1700 m komunikací. Zhotovitel měl dle SoD dokončit dílo do 12 měsíců od předání díla, to je do 01/2021 ( byla zde zimní technologická přestávka, kdy zhotoviteli neběží termín). Zhotovitel tedy Dílo zrealizoval o 4 měsíce dříve.

Cena za dílo činí:    54 800 639,92 Kč s DPH


Zhotovitel:             Skanska, a.s.

TDS + BOZP:         IBR Consulting, s.r.o.

PROJEKT „II/332, III/27212, III/3323 Straky“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. Spolufinancována z fondů EU byla páteřní komunikace II/332, která tvoří největší část rekonstrukce.