Dokončená stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“

30. 11. 2021

Dne 30. 11. 2021 byla ukončena a převzata stavba „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“ Zhotovitelem stavby byla „Metrostav Infrastructure a.s.“, technický dozor investora prováděla společnost „PUDIS a.s.“. Předmětem stavby byla rekonstrukce komunikace II/272 v Lysé nad Labem. Jednalo se o sdruženou investici s městem Lysá nad Labe, která řešila zároveň rekonstrukci kanalizace a komplexní zkvalitnění celého uličního prostoru (zeleň, chodníky, parkovací stání ..).

Cena stavby dle SOD činila 71 912 593,26 Kč s DPH.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.