Dokončená stavba „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – 1. etapa.“

28. 7. 2022

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Dne 28.7.2022 byla ukončena a převzata stavba „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – 1. etapa.“
Zhotovitelem stavby byla společnost PORR, a.s.
Technický dozor investora prováděla společnost SHP TS s.r.o.
Cena stavby činila 339 573 011,00 Kč s DPH.
Předmětem projektu byla rekonstrukce konstrukčních a podkladních vrstev komunikace a její rozšíření. Součástí oprav byla také úprava krajnic a příkopů, opravy a novostavby propustků, výměna a opravy svodidel, zábradlí, svislého dopravního značení a opravy stávajících hospodářských sjezdů. Celková délka opravovaných úseků je 18,577 km. Stavba byla dokončena 3 měsíce před původním předpokládaným termínem.