Dokončená stavba „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“

15. 12. 2020Dne 15. 12. 2020 byla dokončena realizace stavby „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“.

Zhotovitelem stavby: Herkul a.s. 

Technický dozor investora: IBH spol. s r.o.

Cena stavby dle SOD:  125 914 591,- Kč vč. DPH. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií