Dokončená stavba „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému“

31. 10. 2020

Dne 31.10.2020 byla ukončena a převzata stavba „II/116 Řevnice, sanace záchytného systému.“


Zhotovitelem stavby: DD Praha – Doprastav, a.s.

Technický dozor investora: FRAM Consult, a.s.

Cena díla:  32 544 097,73 Kč s DPH.

Projekt byl spolufinancován z národních zdrojů.