Dokončená stavba II/114, most Živohošť - Neveklov

30. 11. 2021
Dne 27. 10. 2021 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/114, most Živohošť - Neveklov“.

Předmětem této akce byla rekonstrukce silnice II/114 v celé šíři stávající koruny cca 7,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nachází dvanáct úrovňových křižovatek plus sjezdy na pozemky a polní cesty. Začátek úseku je situován před mostem ev.č.114-027 u Živohošti přes Slapskou přehradu, most není součástí této akce. Konec úseku je ve staničení 9,5km před křižovatkou se silnicí II/105 před Neveklovem. Křižovatka není součástí této akce.

Zhotovitel:
Společnost Živohošť – Neveklov
s vedoucím společníkem SILNICE GROUP a.s.

Technický dozor stavebníka:
PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj
s konzultantem: INFRAM a.s.
Cena díla činí:
148 697 978,96 Kč bez DPH
Cena bude navýšena po uzavření Dodatku č.4

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

„II/114, most Živohošť - Neveklov“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.