Dokončená stavba II/112 Jemniště - Domašín

30. 9. 2021
Dne 30. 9. byla úspěšně dokončena stavba II/112 Jemniště - Domašín. Projekt řeší povrchovou úpravu silnice II/112 mezi obcemi Jemniště a Domašín, mezi křižovatkou se sil. III/11117 a mostem ev.č. 112-015, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 9,480 a na KÚ v km 17,788 v obci Domašín.

Povrchová úprava silnice II/112 spočívá v obnově asfaltového souvrství dle doporučení provedeného diagnostického průzkumu a s tím související úpravy, jako je obnova odvodnění vozovky do stávajících silničních příkopů, rozšíření a úprava nezpevněných krajnic, úprava propustků a jejich pročištění. Při stavbě byly po odfrézování zastiženy neúnosné podkladní vrstvy v krajích vozovky a bylo přistoupeno k rozsáhlým sanacím podloží v těchto místech. Stavba byla předávána po úsecích, přičemž polovina byla uvedena do užívání již loni.

 

Cena stavby: 94 379 604,46 Kč s DPH (bude výrazně upravena ZBV)

Zhotovitel: Sdružení BES - COLAS (prováděl převážně B E S s.r.o.)

TDS+BOZP: SGS Czech Republic s.r.o.

PD+AD: Pragoprojekt a.s.

Financováno z IROP (EU)