Dokončená stavba "II/112 Domašín – Zdislavice"

21. 6. 2021
Dne 21. 6. byla dokončena stavba "II/112 Domašín – Zdislavice". Projekt řeší povrchovou úpravu silnice II/112 mezi mostem ev. č. 112-015 a křižovatkou se sil. II/127, tj. v rozsahu provozního staničení na ZÚ v km 17,927 a na KÚ v km 27,014. Silnice v tomto provozním staničení prochází obci Domašín, městem Vlašim a obcemi Bolinka a Bolina. Povrchová úprava silnice II/112 spočívá v obnově asfaltového souvrství dle doporučení provedeného diagnostického průzkumu a s tím související úpravy, jako je obnova obrubníků, obnova odvodnění vozovky do stávajících silničních příkopů, pročištění příkopů v celém řešeném úseku, rozšíření a úprava nezpevněných krajnic, výměna a doplnění svodidel, rekonstrukce propustků, případně jejich celková výměna, obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V intravilánu města Vlašim byl položen nový nízkohlučný asfaltový povrch.

 

Zhotovitel: Sdružení Swietelsky + Silnice Group

TDS: SGS 

Projektant: Pragoprojekt, a.s.

 

Cena dle SoD: 134 346 724 Kč bez DPH, bude ještě upravena ZBV

 

Projekt byl financován z fondů EU (IROP).