Dokončená stavba "II/105 Psáry, průtah + most ev. č. 105-002"

30. 6. 2021


Dne 30. 6. 2021 byla dokončena s drobnými nedodělky stavba "II/105 Psáry, průtah", která byla sloučena s "II/105 Psáry, most ev. č. 105-002".

 

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce komunikace II/105 v obci Psáry. Byla vybudována nová dešťová kanalizace, sanováno podloží a položeno nové asfaltové souvrství komunikace. Součástí projektu byla i nová okružní křižovatka, rekonstrukce chodníků a četné přeložky inženýrských sítí. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 105-002 a dotčené komunikace. Byl vybudován nový železobetonový most přes Sulický potok a provedeny přeložky inženýrských sítí v místě.

 

Stavba byla realizována ve spolupráci s obcí Psáry, která současně rekonstruovala páteřní sběrač kanalizace a vodovod.

 

Zhotovitel: IMOS Brno a.s. + Froněk spol. s r.o.

TDS: Pragoprojekt a.s. + Infram a.s.

PD: IM Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

 

Cena díla (komunikace + most): 51 002 546,37- Kč bez DPH (dle SoD)

 

Akce byla financována z fondů EU (IROP)