Dokončená „II/101 Jesenice – D1, rekonstrukce – stavba.“

18. 4. 2021
Dne 18. 4. 2021 byla ukončena a převzata stavba „II/101 Jesenice – D1, rekonstrukce – stavba.“ Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/101 v úseku od začátku zástavby Kocandy za městem Jesenice u Prahy, oprava končí v místě napojení na okružní křižovatku u areálu SOPO – Modletice.

Zhotovitel stavby:  EUROVIA CS, a.s.

Technický dozor investora:  SHP TS s.r.o.

Cena díla:  71 257 402,44 Kč.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.