Zprovoznění okružní křižovatky Kladno - Švermov "Na Cikánce"

29. 1. 2018Zprovoznění okružní křižovatky Kladno - Švermov "Na Cikánce"

Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel: STRABAG a.s.

Zahájení stavby: září 2017

Předpokládané ukončení stavby: do 3 měsíců od zahájení

Cena stavby: 8 719 728 Kč bez DPH, 10 543 611 Kč s DPH

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Předmětem projektu byla výstavba čtyřramenné male okružní křižovatky na průtahu silnice II/118 včetně navazujících úseků jednotlivých ramen – silnice II/118 (ul. Na Kopci a 28. října) a místních komunikaci (ul. Průmyslová a Na Šibenci) včetně chodníků v nejnutnějším rozsahu vyvolaném úpravou stavebního uspořádaní křižovatky. Stavba dále zahrnovala doplněni vozovkových a chodníkových ploch, úpravy přechodů pro chodce a dopravního značeni, úpravy odvodněni a kanalizace, veřejného osvětleni, ochrany stávajících inženýrských síti a úpravy ozeleněni. Stavba trvala tři měsíce a byla zprovozněna dne 27.11.2017, čili o 21 dní dříve než bylo předpokladem, 15.12.2017 proběhla kolaudace stavby.