Zahájení výstavby projektu II/102 hr. hl. města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

20. 4. 2020

,, II/102 hr. hl. města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“

Hlavním předmětem projektu je rekonstrukce vozovky silnice II/102 v úseku křižovatka se silnicí II/104 v Davli - Štěchovice včetně průjezdního úseku ve Štěchovicích v celkové délce 5,426 km v úseku staničení km 13,764 - 19,190 km včetně rekonstrukce mostů ev. č. 102-012, 102-013, 102-014, 102-017 a opěrné zdi. Rekonstrukce vozovky je nutná s ohledem na technický stav vozovky.  Stávající nosné konstrukce mostů budou sneseny, spodní stavby bude částečně odbourána. Demolované části mostů budou kompletně nahrazeny. Součástí stavby je zajištění zemního tělesa k řece Vltavě, které je v podstatné délce řešeno úhlovými zdmi.  Cílem projektu je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí vozovky, mostních objektů a opěrných zdí dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu. Cílem projektu je taktéž zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci v dané lokalitě.

 

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  příspěvková organizace

NÁKLADY: 457 152 523,13 Kč

maximální Výše podpory z EU (85%): 388 579 644,66 Kč

TERMÍN REALIZACE STAVBY: DUBEN 2020 - ČERVEN 2023


PROJEKT „II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II“, JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ