Zahájení realizace projektu II/330, Nymburk – most ev. č. 330-003

30. 3. 2020
dne 25. 3. 2020 byla zahájena realizace projektu „II/330, Nymburk – most ev. č. 330-003.“
Jedná se o stavbu mostu ev. č. 330-003, který leží na nezastavěném území města Nymburk. Most převádí silnici II/330 ze Sadské do Nymburka přes Kopanický potok. Most je ve velmi špatném technickém stavu. Od roku 2008 byla při mostních prohlídkách spodní stavba hodnocena stupněm V – špatný a nosná konstrukce stupněm VI – velmi špatný. Stávající jednopolový klenbový most bude odstraněn a nahrazen novým mostem. Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit železobetonový uzavřený rám. Stávající šířkové uspořádání bude nahrazeno šířkou vozovky 7,5 m (odpovídající kategorii S 7,5/70). Po dokončení výstavby mostu se provede úprava silnice II/330, vozovka bude odfrézována a obnovena v rozsahu cca 25 m před a za mostem. Výstavba bude realizována za vyloučeného provozu, pěší a cyklistický provoz bude převeden na provizorní lávku.

Zhotovitelem projektu je společnost T.A.Q. s.r.o.,
Cena projektu podle Smlouvy činí 16 954 542,45 Kč.
Doba realizace díla je plánována na 6 měsíců.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.