stavba "II/605 Chrášťany, přeložka silnice"

1. 9. 2018
Stavba:
                             II/605 Chrášťany, přeložka silnice

Investor:                           Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel:                         EUROVIA CS, a.s.

Zahájení stavby:                27. 7. 2017

Cena stavby:                     19 548 111,37 Kč bez DPH, 23 653 214,74 Kč s DPH

           

 

 
Cíl projektu:         Stavba „II/605 Chrášťany, přeložka silnice“ je realizována zejména z důvodu zklidnění dopravy ve stávajícím průtahu obce Chrášťany. Za úkol má odstranit hlavní bolest stávajícího dopravního řešení v obci, jímž je křižovatka silnic II/605 a III/00513 ve středu obce, kde zvláště v dopravních špičkách dochází k nebezpečným situacím.

Tímto řešením ke zklidnění dopravy je přeložka silnice II/605 včetně napojení na stávající silnici II/605 na východě a na silnici III/00513 na západě. Délka přeložky je cca 880 m. Na stávající silnici II/605 bude přeložka komunikace napojena malou okružní křižovatkou s vnějším průměrem 41 m a s průměrem středového ostrova 27 m. Kolem středového ostrova je navržen dlážděný nepojížděný prstenec o šířce 1 m. Na západě bude přeložka II/605 přecházet obloukem do trasy původní silnice III/00513 (směr Chýně). Silnice III/00513 od Chrášťan bude na tuto přeložku navázána přibližně kolmou křižovatkou tvaru T s hlavní silnicí (přeložka II/605) v oblouku. Zároveň budou rekonstruovány i úseky obou stávajících silnic, přiléhající k napojovacím křižovatkám přeložky II/605. Součástí stavby jsou i nezbytné přeložky inženýrských sítí, jakou je: VTL plynovod, kabely řízení letového provozu, atd.

 

 PROJEKT „II/605 Chrášťany, přeložka silnice“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.