Stavba „II/330 POŘÍČANY, MOST PŘES D11 EV. Č. 330-001“

29. 3. 2018


Stavba:                                „II/330 POŘÍČANY, MOST PŘES D11 EV. Č. 330-001“

Investor:                             Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel:                           Společnost M-SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

                                               Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zahájení stavby:                6. 3. 2017

Předpokládané ukončení stavby:            do 41 týdnů od zahájení

Cena stavby:                       56 890 016,14 Kč bez DPH  68 836 919,53Kč s DPH

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


V měsíci březnu byl předán k realizaci projekt „II/330 POŘÍČANY, MOST PŘES D11 EV. Č. 330-001“. Hlavním cílem projektu realizovaného středočeským krajem je zajištění potřebné zatížitelnosti mostu za současného zachování všech stávajících funkcí a vazeb v okolním území.  Rekonstrukce mostu ev. č. 330-001 zajistí jeho další funkci důležité dopravní spojnice a zajistí  technické parametry mostu dle soustavy platných norem pro zatížení mostů silniční dopravou. V rámci stavby dochází ke zvýšení zatížitelnosti a zlepšení užitných parametrů mostu. Dochází ke zvýšení únosnosti vozovky. Na předpolích mostu se vozovka v celé šířce napojí na stávající stav. Rekonstrukcí dojde k zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu.