stavba „II/329 Plaňany, obchvat“

16. 11. 2018Stavba:
                              „II/329 Plaňany, obchvat“

Investor:                             Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel:                          BÖGL a KRÝSL, k.s.

Zahájení stavby:                18. 7. 2017

Předpokládané ukončení stavby:            do 20 měsíců od zahájení

Cena stavby:                       30 850 000 Kč bez DPH, 37 328 500 Kč s DPH

           

Na této stavbě se finančně spolupodílí městys Plaňany.

 

Cíl projektu:        Stavba II/329 Plaňany, obchvat je rozdělena do II etap. V I. Etapě je řešen samotný obchvat městyse Plaňany, který propojí stávající silnici II/329 (směr Radim) s bývalou silnicí I/38 a převede tak provoz nákladních vozidel mimo zastavěné území obce a zejména z křižovatky Pražská/Fügnerova, která je stavebně nevyhovující. Celková délka obchvatu v I. Etapě je 779 m.

Tato komunikace je navržena, jako dvoupruhová obousměrná komunikace, šířkové uspořádání S 7,5 (2 jízdní pruhy šířky 3,0 m, oboustranné vodící proužky 0,25 m a krajnice 0,5 m) na návrhovou rychlost 70 km/hod (v km 0,000 – 0,360 na 50 km/hod). V úseku od železničního přejezdu v délce cca 50 m na pravé straně bude betonový obrubník a chodník v rozsahu současného stavu.

 

V II. Etapě je v zásadě řešena rekonstrukce stávající komunikace, v současné době zařazené jako „místní komunikace“. Po úpravě parametrů bude tato komunikace (společně s komunikací projektovanou v 1. etapě) zařazena do silniční sítě jako silnice II/329, vznikne tím obchvat městyse Plaňany a dojde k žádoucímu odklonění nákladní dopravy z centra obce. Úprava začíná u křižovatky se silnicí I/12 a končí u železničního přejezdu tratě Plaňany Kouřim, kde již bude připravena komunikace z I. Etapy. Celková délka této rekonstrukce je 774,20 m. Součástí stavby je i rekonstrukce dvou mostů v km 0,490 a v km 0,520.

 

 

PROJEKT „II/329 Plaňany, obchvat“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.