Slavnostní předání stavby silnice II/336 ve Zruči nad Sázavou

5. 1. 2018Jak jsme na našich stránkách informovali již začátkem srpna letošního roku, došlo k rekonstrukci silnice II/336 ve Zruči nad Sázavou. Stavba byla zahájena dne 27. 4. 2017, původní termín dokončení byl dle Smlouvy o dílo 27. 6. 2017, bohužel na základě nepředvídatelných skuteční byl termín realizace prodloužen až do 15. 9. 2017. Dne 24.10.2017 se uskutečnilo slavnostní předání stavby  zhotovitelem, kterým byla firma Konstrukce a dopravní stavby s.r.o, Středočeskému kraji. Slavnostního předání se zúčastnil starosta Zruče nad Sázavou Ing. Martin Hujer, zástupci firmy, zástupci Krajské správy a údržby Středočeského kraje a veřejnost. Po přestřižení pásky bylo připraveno pro účastníky slavnostního předání občerstvení a možnost prohlídky rekonstruované části vozovky.

Stavba:  „II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369 “

Investor:  Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zahájení stavby: 27. 4. 2017

Cena stavby: 13 889 386,71 Kč bez DPH, 16 806 157,91 Kč s DPH   Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.