Sanace skalního masivu nad komunikací II/242 v Roztokách

11. 6. 2019Dne 13.5.2019 proběhlo předání staveniště k akci „Sanace skalního masivu nad komunikací II/242 v Roztokách“

Předmětem je provedení sanace skalního masivu nad komunikací II/242 v Roztokách v místě tzv. „serpentýny“. Jedná se o úsek v ulici Nádražní od rohu ulice Krupka a schody pro pěší.

Stavba je rozdělena na tři stavební objekty. SO 01 je provedení odstranění stávající bariéry, dále provedení přikotvení nestabilního bloku na východním konci a provedení očištění vlastního skalního svahu a odstranění nánosu ve svrchní části SO 01. Stavebním objektem SO 02 je oprava stávajících opěrných zdí nad komunikací, odstranění dřevin, které negativně ovlivňují stabilitní poměry úseku a očista skalního masivu. SO 03 je odstranění dřevin, které negativně ovlivňují stabilitní poměry skalního masivu a dále očista vlastního skalního masivu.

Zhotovitel:

STRIX Chomutov, a.s.

Technický dozor stavebníka:

SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr. s konzultantem SUDOP PRAHA a.s..

Cena díla činí:

1 875 521,07 Kč bez DPH

2 269 380,49 Kč s DPH

Termín realizace projektu:

Do 1 měsíce ode dne protokolárního předání staveniště.

 

PROJEKT „Sanace skalního masivu nad komunikací II/242 v Roztokách“ JE SPOLUFINANCOVÁN SFŽP.