Sanace skalního masivu nad komunikací II/242, Roztoky

2. 7. 2019

Dne 1.7.2019 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „Sanace skalního masivu nad komunikací II/242 v Roztokách“.

Sanace byla provedena v místě tzv. „serpentýny“. Jedná se o úsek v ulici Nádražní od rohu ulice Krupka a schody pro pěší. Došlo k odstranění stávající bariéry, dále provedení přikotvení nestabilního bloku na východním konci a provedení očištění vlastního skalního svahu a odstranění nánosu ve svrchní části. Dále byla provedena oprava stávající opěrné zdí nad komunikací, odstranění dřevin, které negativně ovlivňovali stabilitní poměry úseku a očista skalního masivu.

Zhotovitel:
STRIX Chomutov, a.s.

Technický dozor stavebníka:
SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr. s konzultantem SUDOP PRAHA a.s..

Cena díla:
1 875 521,07 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:
Do 1 měsíce ode dne protokolárního předání staveniště.
Cena i termín u této akce budou navýšeny na základě změny během výstavby.

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SFŽP.