Rekonstrukce povrchu vozovky komunikace v ulici Revoluční

7. 10. 2019

Dne 23. 8. 2019 byla dokončena Rekonstrukce povrchu vozovky komunikace v ulici Revoluční, která probíhala od rozhraní mezi Městskou částí Klánovice a obcí Šestajovice až po křižovatku s ulicí 9.května. Délka rekonstruované komunikace je 1 124 m. Účelem stavby byla výměna obrusných vrstev vozovky komunikace, které vykazovaly na mnoha místech poruchy vlivem dopravy i minulých oprav komunikace v souvislosti s pokládkou inženýrských sítí. Rekonstrukce probíhala za omezeného silničního provozu. Vozovka byla v určeném úseku v jednom pruhu uzavřena a doprava probíhala po přilehlém pruhu kyvadlově. Samotná rekonstrukce spočívala v odfrézování živičných vrstev stávající vozovky, zhutnění podkladu a pokládky nových asfaltových vrstev.

Objednatel: Středočeský kraj
Zhotovitel stavby:
Porr a.s
TDS: IBH spol. s r.o.
Cena: 9 928 054,84 Kč s DPH

Financováno z plánu investic SČK.