Rekonstrukce mostu ev. č. 101-039 v obci Stehelčeves byla dokončena

12. 9. 2018

Název akce: „II/101 Stehelčeves, most ev.č. 101-039“

Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Zhotovitel: N+N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o

Technický dozor stavebníka: Sdružení SGS – IBH TDI (SGS Czech Republic, s.r.o.)

Projektant: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

Celková cena s DPH: 6 702 761,92 Kč

PROJEKT „II/101 Stehelčeves, most ev.č. 101-039“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 Kolaudace stavby proběhla 7.9.2018.

Předmětem rekonstrukce byl most ev. č. 101-039 na silnici II/101 ve Stehelčevsi. Při rekonstrukci došlo k odstranění nosné konstrukce mostu, vozovky a vybavení stávajícího mostu vedoucího přes koryto Dřetovického potoka a následnou sanaci spodní stavby a výstavbu nové nosné konstrukce mostu, vozovky a vybavení mostního objektu. Spodní stavba byla opravena a znovu použita.

Součástí rekonstrukce byla přeložka veřejného vodovodu z PE potrubí pod koryto potoka, do chráničky.