Realizace projektu "II/273 Mšeno, průtah"

1. 10. 2018Výstavba byla zahájena dne 12.7.2018. Cílem projektu je rekonstrukce úseku silnice II/273 v délce 698 m je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí silnice dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti provozu. Dojde ke snížení hlučnosti, nehodovosti, snížení opotřebení vozidel, a především ke zvýšení bezpečnosti provozu na daném úseku. 

 

OBJEDNATEL:                   STŘEDOČESKÝ KRAJ

NÁKLADY:                        14 895 347,30  Kč bez DPH

DODAVATEL:                    SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa      

TERMÍN REALIZACE:          07 - 12/2018

TECHNICKÝ DOZOR:          IBR Consulting  s.r.o Praha 9      

 

PROJEKT „II/273 Mšeno, průtah“, JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ