Probíhající rekonstrukce silnice II/115 Černošice

12. 10. 2018II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“


Stále pokračuje rekonstrukce silnice II/115 v Černošicích. Stavba byla předána v srpnu minulého roku a předpoklad ukončení bude v srpnu roku 2019.
Cílem rekonstrukce silnice II. třídy v úseku II/115 Černošice je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TENT-T, a tím posílit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost regionů ČR. Rekonstrukcí úseku silnice II. třídy dojde ke zvýšení užitných vlastností komunikace, únosnosti a zajištění bezpečnosti. Cílem je také zachovat průjezdný podstatný úsek komunikace, která je vedena centrem města Černošice a funguje jako důležité napojení na dálnice D4 a D5.“

OBJEDNATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ

NÁKLADY: 56 547 516,60 Kč

maximální Výše podpory z EU (85%): 41 295 001,41 Kč

DODAVATEL: M – SILNICE a.s.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: REINVEST spol. s r.o.

Stavba je spolufinancovaná EU