Posudky dokazují, že některá média i facebookové stránky šíří Pánkovy lži

15. 11. 2019

Středočeský kraj má k dispozici dva znalecké posudky, které dokazují, že informace, které publikovala média jako je pořad České televize Reportéři ČT, Mladá fronta DNES, Seznam.cz, server lidovky.cz, ČtiDoma a další, která tyto informace bez ověření v minulých týdnech přebírala, se nezakládají na pravdě, jsou prokazatelně lživé a účelové. Jedná se především o informace o opraveném úseku vozovky II. třídy Nechyba D1 a provedení proklesťovacích prací v úseku Albrechtice – Roztěž. Informace v podobě přebraných tiskových zpráv či článků se objevují dokonce i na facebookých stránkách některých středočeských krajských zastupitelů.

První posudek, který je zpracovaný společností GEOSPEKTRUM s.r.o., se týká opravy silnice II. třídy Nechyba D1 a hovoří naprosto jasně. Tato zakázka byla Krajskou správou a údržbou silnic (KSUS SK) reklamována, veškeré podklady k ní byly předány Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Středočeského kraje k projednání a nyní byla podrobena znaleckému posudku. Ten dochází k jednoznačnému závěru, který je v zásadním rozporu s tvrzeními krajského zastupitele Michaela Pánka (ODS) a s posudkem jím objednaného soudního znalce Doc. Ing. Františka Luxemburka, CSc. z ČVUT, podle nějž kraj zaplatil za opravu větší plochy, než byla skutečně provedena. „Posudek společnosti GEOSPEKTRUM opřený o nejpřesnější možné zaměření pomocí GPS zcela jasně dokazuje, že tyto údaje jsou zcela lživé,“ říká ředitel KSÚS SK Zdeněk Dvořák.

Michael Pánek, který se opírá o posudek pana Luxemburka, uvádí opravených 4 000 m2, naproti tomu posudek geodetické společnosti GEOSPEKTRUM opřený o GPS prokázal, že bylo opraveno 5 146,37 m2. Lživé informace od pana Pánka převzala Česká televize a všichni ostatní, kdo údaje účelově předávané M. Pánkem v mediálním prostoru přebírali. Staly se tak pravděpodobně nástrojem politického boje zastupitele Michaela Pánka, který se netají ambicí být kandidátem na hejtmana ODS. Česká televize v pořadu Reportéři ČT navíc uváděla i jiná čísla, a to že bylo opraveno 4 200 m2. Kde tyto informace kromě Pánkových zdrojů vzala, nikdo neví, protože kromě M. Pánka a znalce Luxemburka neměl nikdo jiný k dispozici jejich posudek a tím i možnost si jejich závěry prostudovat. Řediteli KSÚS SK byla odmítnuta žádost o vydání znaleckého posudku znalce Luxemburka a nelze tak ani ověřit, kolik opravených metrů je v něm vlastně uvedeno, když se uváděná čísla neshodují. Přesto to stačilo k tomu, aby tento účelový argument vedl k napadání vedení KSÚS z nedokonalé kontroly a k tomu, aby zastupitel M. Pánek ve své tiskové zprávě svými vyjádřeními očerňoval silničáře i vedoucí představitele kraje. A celá řada médií to přebírala.

„Krajská správa a údržba silnic SK se nyní bude na základě získaného přesného geodetického zaměření provedených oprav proti nepravdivým nařčením M. Pánka a zavádějícímu znaleckému posudku bránit soudní cestou a budeme žádat veřejnou omluvu,“ prohlásil dnes ředitel KSÚS SK Zdeněk Dvořák. Posudek zpracovaný společností GEOSPEKTRUM s.r.o., a to včetně jeho kompletních příloh, se KSÚS SK rozhodla zveřejnit samostatnou přílohou tohoto tiskového sdělení.

Druhý posudek, který má Středočeský kraj k dispozici, je na provedené proklesťovací prace v silničním úseku Albrechtice – Roztěž, které se rovněž staly předmětem kritiky zastupitele M. Pánka. I na provedení těchto prací si nechal zpracovat znalecký posudek soudní znalkyně v oboru dendrologie Ireny Dundychové. A stejně jako v prvním případě jím bylo jeho závěry argumentováno v pořadu České televize Reportéři ČT a dalších článcích, která média z dílny pana Pánka převzala.

„Podle odborného posudku, který zpracovala na základě výběrového řízení společnost Silvestris spol. s.r.o., s doložením kompletní fotodokumentace i výpisem z katastru, hovoří o pravém opaku než tvrzení znaleckého posudku, který nebyl nikdy KSÚS SK předložen,“ říká ředitel KSUS SK Zdeněk Dvořák.  Tento posudek vychází z vizuálně zjištěných činností, po kterých zůstaly pařezy, zbytky setnutých náletových dřevin, obnažené valy po vytrhaných náletových dřevinách. „Je potvrzením mých slov, že byly práce odvedeny dle smlouvy o dílo. Nevím, kudy pan Pánek soudní znalkyni vodil. Nikoho z našich zaměstnanců nikdo nekontaktoval, a proto vše bereme také za účelové poškození dobrého jména organizace, kterou pan Pánek opakovaně svými lživými vyjádřeními napadá,“ závěrem zdůraznil Z. Dvořák. I tento posudek je samostatnou přílohou této tiskové zprávy.

Konec formuláře

Více informací na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/posudky-dokazuji-ze-nektera-media-i-facebookove-stranky-siri-pankovy-lzi?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskove-informace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1