Porada v Kácově

26. 9. 2019

Dne 19. 09. 2019 proběhla v Kácově porada zaměstnanců Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. za přítomnosti paní Hejtmanky Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje JUDr. Jiřího Holuba, vedení KSÚS a zástupce Policie ČR.

Předmětem porady bylo zhodnocení dosavadního vývoje KSÚS a její činnosti za poslední léta, bilance čerpání spolufinancování z prostředků EU, dále pak nastínění koncepce dalšího vývoje, definování priorit a úkolů do dalšího období. Následně proběhly porady jednotlivých oblastí a jejich vedení.