porada Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

15. 9. 2017
Dne 14. 09. 2017 proběhla v Kácově porada zaměstnanců Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. za přítomnosti paní Hejtmanky Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, vedoucí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje paní Ing. Jarmily Jenčíkové, MBA, vedení KSÚS a zástupců Policie ČR.
Předmětem porady bylo zhodnocení dosavadního vývoje KSÚS a její činnosti. Dále pak nastínění koncepce dalšího vývoje, definování priorit a charakteristika změn a inovací, které budou v následném období probíhat. Přítomní byli také informováni o novinkách a důležitých aktualitách z prostředí Krajské správy. Následně proběhly porady jednotlivých oblastí a jejich vedoucích.