Oznámení o záměru realizace opravy silnice „II/603 Jesenice-nová technologie“

17. 8. 2018

Jedná se opravu komunikace v průtahu Městem Jesenice s využitím nové technologie, která zajistí vyšší kvalitu a tím i životnost nově položených asfaltových vrstev.

Termín realizace opravy předpokládáme od v termínu od 17.9.2018 do  30.11.2018 , realizace opravy bude rozdělena na 5 úseků které budou prováděny po polovinách vozovky za omezení dopravy - provoz v úseku opravy bude řízen kyvadlově pomocí SSZ. Zhotovitel opravy, firma PKB a.s. se bude snažit v maximální možné míře snížit dopady na dopravní obslužnost ve městě v souvislosti s touto opravou.

 

Kontaktní osoba za investora opravy :

KSÚS SK, Karel Motal, email karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384

 

Kontaktní osoba za zhotovitele opravy :

PBK a.s. , Vít Zápotočný, email vit.zapotocny@cnes.cz, tel. 606 081 000