Oprava mostu ev. č. 102 - 028 Most přes Vápenický potok Velké

9. 4. 2018Hlavním cílem projektu realizovaného Středočeským krajem je zvýšení bezpečnosti silničního

provozu v realizovaném úseku. Opravou předmětného mostu dojde ke zvýšení jeho únosnosti,

odstranění zúženého místa a vybudování chodníku pro pěší. Dalším hlavním cílem je zvýšit

regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a tím posílit

konkurenceschopnost, dostupnost, obslužnost a bezpečnost regionu. Rekonstrukcí stavebního

objektu dojde ke zlepšení technických vlastností mostního objektu, zvýšení užitných vlastností

předmětného mostu a navazujícího vybraného úseku silnice II/102, jejich únosnosti a zajištění

bezpečnosti silničního provozu.

TERMÍN REALIZACE STAVBY: LISTOPAD 2017 - ČERVEN 2018

OBJEDNATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ

NÁKLADY: 14 377 775,29 Kč

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY Z EU (85%): 12 221 109,00 Kč

DODAVATEL: SPOLEČNOST TAQ - ROBSTAV STAVBY

STAVBYVEDOUCÍ: ROMAN GUSCHL, TEL: 730 150 660

PROJEKTANT: ING. JAN BAŽIL, PONTEX s.r.o.

Projekt „Oprava mostu ev. č. 102 - 028 Most přes Vápenický potok Velké” je

spolufinancová Evropskou unií