„Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“

30. 11. 2019

Dne 29. 11. 2019 byla zahájena stavba s názvem „Okružní křižovatky Nymburk- II/503 x II/330 a II/503 x II/331“. V rámci stavby dojde k přebudování stávajících stykových křižovatek na okružní křižovatky Boleslavská x Zbožská (SO101, D=27m) a Boleslavská x Velké Valy (SO102, D=24m).  V navazujících úsecích paprsků obou okružních křižovatek proběhnou odpovídající úpravy v souvislosti s rozšířením a vychýlením průběžných jízdních pruhů před vjezdem a za výjezdem z okružní křižovatky, s vložením dělicích a ochranných ostrůvků na přechodech pro chodce a se zřízením parkovacích pruhů a zálivů autobusových zastávek. Do stavby je zahrnuta i úprava vjezdového nároží ulice Bedřicha Smetany. Komunikace včetně okružního jízdního pásu budou usazeny do obrubníků s navazujícím chodníkem, popř. zeleným pásem.

Cena za dílo činí:   31 186 131,42 Kč s DPH

Objednatel:           Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zhotovitel:            MaGe Construction, s.r.o.

TDS+BOZP:          Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.