Okružní křižovatka v km 1,391 u areálu T – Sport a SOPO Modletice včetně chodníku k zastávce BUS

17. 4. 2020
dne 15. 4. 2020 byla zahájena realizace projektu „Okružní křižovatka v km 1,391 u areálu T – Sport a SOPO Modletice včetně chodníku k zastávce BUS.“

Jedná se o stavbu nové 4-ramenné okružní křižovatky v místě stávající stykové křižovatky silnice II/101 a sjezdu k areálu T-sport Modletice. Vybudováním okružní křižovatky se umožní napojení stávajících pozemků mezi silnicí II/101 a Pražským okruhem. Součástí stavby je chodník od stávající zastávky BUS na silnici II/101 k nové okružní křižovatce. Součástí stavby je i vyřešení odvodňovacích prvků, které jsou v místě okružní křižovatky svedeny stávajícím propustkem do zemního příkopu, který slouží pro odtok vod do Dobřejovického potoka.


Zhotovitelem stavby je společnost M-SILNICE a.s.
Technický dozor zhotovitele vykonává firma Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Cena projektu podle smlouvy činí 22 832 640,86 Kč vč. DPH.
Doba realizace díla je plánována na 5 měsíců.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.