Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 X III/10513

20. 6. 2018

 

CÍLEM PROJEKTU JE REKONSTRUKCE ÚROVŇOVÉHO KŘÍŽENÍ SILNIC II/106 A III/10513 V PODOBĚ STYKOVÉ KŘIŽOVATKY NA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKU O VNĚJŠÍM PRŮMĚRU 24 M A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ KOMUNIKACÍ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBOUSTRANNÝCH PŘILEHLÝCH CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ V CELÉ DÉLCE ZÁJMOVÉHO ÚSEKU. SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE REKON­STRUKCE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VODOVODU A DEŠŤOVÉ KANALIZACE. KOMU­NIKACE II/106 JE PRŮTAHEM MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU A SOUČASNĚ PLNÍ FUNKCI PL­NOHODNOTNÉHO NAPOJENÍ REGIONU NA PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE ČR A SILNIČNÍ SÍŤ TEN-T. REKONSTRUKCÍ PŘEDMĚTNÉHO STAVEBNÍHO PROJEKTU SE POSÍLÍ KONKURENCESCHOP­NOST, DOSTUPNOST, OBSLUŽNOST A BEZPEČNOST REGIONU. NOVĚ VYBUDOVANÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SNÍŽÍ AUTOMOBILOVOU NEHODOVOST, ZVÝŠÍ SILNIČNÍ BEZPEČNOST A KOMFORT ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU.

 

OBJEDNATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ

 

NÁKLADY: 11 315 183,19 Kč

 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY Z EU (85%): 9 617 905,71 Kč

 

TERMÍN REALIZACE STAVBY: ČERVEN 2018 - SRPEN 2018

 

DODAVATEL: GEOSAN GROUP a. s.

 

STAVBYVEDOUCÍ: Ing. Michael Dibon

Ing. Šimon Mytyzek, tel.: +420 606 095 352

 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA: VPÚ DECO PRAHA a. s.

Ing. Jindřich Přívratský, tel.: +420 604 220 703

 

PROJEKT „Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 X III/10513“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ