most Hořešovice ev.č. 237-013A na komunikaci II/237

27. 8. 2019

Dne 23.8.2019 proběhla kolaudace rekonstruovaného mostu Hořešovice ev.č. 237-013A na komunikaci II/237.

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího mostu č. 237 přes Zlonický potok, který byl ve velmi špatném stavebním stavu a to včetně jeho spodní stavby. Degradace jednotlivých konstrukčních částí byla již v pokročilém stádiu. Na základě těchto skutečností došlo k vybudování nového mostního objektu o odpovídajících parametrech jak šířkových tak i z hlediska únosnosti mostu na zatěžovací třídu A. Součástí rekonstrukce mostu byla i obnova asfaltového krytu vozovky, tak aby bylo dodrženo plynulé napojení na nový most.

Informace o stavbě:

Zhotovitel:                        Chládek a Tintěra           
TDS+BOZP:                       SUDOP GROUP TDI-BOZP
Cena díla:                          7 421 333,37 s DPH
Doba realizace:               23 týdnů od předání staveniště

 

Projekt „II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013A“ je spolufinancován Evropskou unií.