III/3339 Lipany – Říčany

27. 3. 2019

Popis stavby: 


Staveniště je vymezeno silnicí III/3339 a jejím bezprostředním okolím ve 2 úsecích:

1) úsek je v km 0,000 - 1,317, tedy od začátku SČK až po silnici II/101, čili extravilán, 
2) úsek je v km 1,325 - 1,658, tedy od silnice II/101, až po ulici Rooseveltova, čili intravilán. 


Objednatel: Krajská správa a údržba silnic SČK, p.o. 

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

TDI+Koordinátor BOZP: AF-CITYPLAN, s.r.o.

Cena: 24.686.149,94 Kč s DPH

Cena TDI a BOZP: 943.231,30 Kč s DPH

Termín realizace:
  do 6 měsíců ode dne předání staveniště (15.3.2019)