III/33310 Svémyslice, most ev.č. 33310-4 - Kolaudace

2. 11. 2019

Dne 01.11.2019 proběhla kolaudace akce„III/33310 Svémyslice, most ev.č. 33310-4“

 

Záměrem stavby byla rekonstrukce mostu ev.č. 33310-4, který se nachází mezi obcemi Svémyslice a Zeleneč a převádí komunikace přes dálnici D10. Během výstavby došlo k demolici stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Následně byly vybudovány nové podpěry, v krajních polích došlo k vybudování monolitických rámů. Střední pole se skládá z prefabrikovaných předpjatých nosníků spřažených s monolitickou deskou. Na nosné konstrukci došlo k osazení nového mostního svršku včetně železobetonových říms, na kterých se osadilo mostní zábradlí. Niveleta silnice v předpolí se mírně upravila tak, aby plynule navazovala ze stávajícího stavu na navrženou niveletu na mostě. Cílem rekonstrukce bylo zvýšit zatížitelnost nosné konstrukce, zlepšit stavebně technický stav mostního objektu a přizpůsobit střední pole tak, aby bylo možné výhledově rozšířit dálnici na šířkový profil.

 

Cena díla: 24 945 952,99 Kč bez DPH

Zhotovitel: Doprastav a.s.,

TDS+BOZP:IBH spol. s.r.o.