III/33310 Svémyslice, most ev.č. 33310-4

2. 4. 2019
Popis stavby:
Stavba rekonstrukce mostu se nachází mezi obcemi Svémyslice
a Zeleneč. Přemosťovanou překážkou je dálnice D10. V čase výstavby dojde k demolici stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Následně
budou vybudovány nové podpěry. V krajních polích budou následně vybudovány
monolitické rámy. Střední pole se bude skládat z prefabrikovaných předpjatých nosníků
spřažených s monolitickou deskou. Na nosné konstrukci bude osazen nový mostní svršek
včetně železobetonových říms, na kterých budou osazena mostní svodidla. Pravá římsa
je chodníková. Na jejím vnějším okraji bude osazeno mostní zábradlí. Niveleta silnice
v předpolí bude mírně upravena, aby plynule navazovala ze stávající komunikace na
navrženou niveletu na mostě.
Cílem rekonstrukce je zvýšit zatížitelnost nosné konstrukce, zlepšit stavebně technický
stav mostního objektu a přizpůsobit střední pole tak, aby bylo možné výhledově rozšířit
dálnici na šířkový profil 28,0 m.

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 
Cena díla: 24 945 952,99 Kč bez DPH
Doba realizace: 6 měsíců od předání staveniště
Zhotovitel : DOPRASTAV, a.s.
TDS+BOZP: IBH spol. s.r.o.


FINANCOVÁNO Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ SFDI 2019.