III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce

4. 5. 2020

III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce

 

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce stávající silnice III. třídy číslo III/2746, která se nachází jihovýchodně od města Mladá Boleslav. Jedná se převážně o extravilánovou komunikaci spojující silnici I/38 (směr Nymburk) s městem Dobrovice. Část úseku této silnice tvoří zároveň obchvat obce Libichov. V současné době je tato silnice využívána zejména těžkou nákladní dopravou, jakožto přístupová trasa do cukrovaru a lihovaru ve městě Dobrovici.

Stávající silnice nevyhovuje pro dané dopravní zatížení svým šířkovým uspořádáním, absencí nezpevněných krajnic, nedostatečným odvodněním silničního tělesa a celkovou nehomogenitou trasy. V rámci rekonstrukce silnice budou tyto nevyhovující aspekty upraveny. Dále dojde také k vybudování několika trubních propustků a rekonstrukci mostu s ev. č. 2746-3.

 

Zahájení stavby: 01. 05. 2020

Předpoklad trvání stavebních prací: 5 měsíců dle SoD

Předpokládané stavební náklady: 59 191 661,80 Kč s DPH

Zhotovitel: STRABAG a.s.

TDS: Tubes spol. s r.o.

PD: CR Project s.r.o.