III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice

18. 2. 2019
III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice 

Stručný popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci silnice III/24420 Nedomice, v úseku na již rekonstruovaný úsek ve Všetatech až po křižovatku II/331.

Investor:
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Dodavatel:
- COLAS CZ a.s. a SaM Silnice a mosty, a.s 

Cena:
33 844 945,16 Kč s DPH

Předpokládané zahájení stavby:
březen 2019

Termín dokončení:
do 3 měsíců od předání 

Bude provedena rekonstrukce stávající komunikace a to dvěma způsoby:
1) intravilánové úseky - frézování asfaltu, lokální opravy a položení nového živičného kratu ve stávající niveletě. 

2) v extravilánových úsecích zesílení konstrukce a v podélných pásech při okraji vozovky doplnění konstrukčních vrstev.