III/24420 Nedomice - rekonstrukce

1. 10. 2019

Dne 23. 9. 2019 byla zahájena realizace projektu „III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice".

Zhotovitelem projektu je „COLAS + SaM"“ a technický dozor zhotovitele vykonává ,,SUDOP PRAHA a.s.". Cena projektu podle smlouvy činí 33 844 945,16 Kč vč. DPH a doba realizace díla je plánována na 3 měsíce.

Jedná se o rekonstrukci silnice III/24420 Nedomice v úseku, který navazuje na již rekonstruovaný úsek ve Všetatech až po křižovatku s II/331. V intravilánových úsecích bude probíhat frézování asfaltu, lokální opravy a položení nového živičného krytu ve stávající niveletě. V extravilánových úsecích se bude jednat o zesílení konstrukce a v podélných pásech při okraji vozovky také o doplnění konstrukčních vrstev.

Projekt je financován SFDI.