III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1

25. 4. 2019

Na základě havarijního stavu mostu č. 1024-1 v obci Řitka bylo provedeno úplné uzavření předmětné silnice. Dopravně-inženýrské opatření (DIO) a objízdné trasy budou provedeny do 25.4.2019.

 

Zahájení realizace bude ihned po dokončení soutěže na dodavatele stavebních prací.