III/10165 Úvaly, průtah (ul. 5. května).

21. 3. 2019
Základní údaje o stavbě
Jedná se o celkovou rekonstrukci části silnice III. třídy č. 10165 v průtahu městem Úvaly. 
V rámci rekonstrukce dojde k drobné úpravě směrového a výškového vedení. Dále bude provedena výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně sanační vrstvy. Tím dojde k navýšení únosnosti komunikace.
Stavba začíná v křižovatce ulic Dvořákova a 5. května a končí u hřbitova, cca 125 m za křižovatkou silnice III/10165 (směr Tuklaty) a III/10166 (směr Tlustovousy).
V rámci rekonstrukce Riegrovy ulice byla založena křižovatka na začátku úseku a byla provedena rekonstrukce ulice 5. května v úseku km 0,000 – 0,018 70. Projekt PDPS řeší tedy rekonstrukci ulice od km 0,018 70. Celkový rozsah rekonstrukce silnice III/10165 je tedy 570,6 - 18,7 = 551,9 m

Konstrukce dotčeného úseku silnice III/10165 je v současnosti neúnosná, v úseku určeném k rekonstrukci není dostatečné odvodnění. Dlážděný kryt je ve špatném stavu a má negativní vliv na okolní zástavbu.
Bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky, kompletní výměna konstrukčních vrstev včetně sanace podloží, výstavba chodníků, parkovišť a zastávek autobusů. Konstrukce vozovky a autobusového zálivu je navržena s asfaltovým krytem.

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic, SČK, p.o.
Město Úvaly

Zhotovitel:

PORR a.s. 
ZEPRIS s.r.o.

Cena:

57 801 700,00 Kč

Termín realizace:

do 15 měsíců od předání staveniště zhotoviteli (18.3.2019)