III/00712 Brandýsek, most ev. č. 00712-4 přes D 7

19. 5. 2020III/00712 Brandýsek, most ev. č. 00712-4 přes D 7

 

V rámci rekonstrukce dojde k vybudování nového mostu s nosnou konstrukcí tvořenou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s tím, že bude využito základů stávajícího mostu. Stav stávajícího mostu je naprosto nevyhovující, jeho oprava není technicky ani ekonomicky vhodná. Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky komunikace v předmětném úseku. Doprava bude vedena po objízdné trase. Způsob rekonstrukce je volen tak, aby se minimalizovala omezení provozu na podcházející komunikaci, předpokládá se provedení operací neslučitelných s provozem na D7 za úplné krátkodobé uzavírky v nočních hodinách o víkendu, ostatní práce se budou provádět za provozu s tím, že pod mostem bude umístěna ochranná konstrukce bránící pádu předmětů na dálnici.

 

 

Předpoklad trvání stavebních prací: do 6 měsíců od předání staveniště

Předpokládané stavební náklady: 30 546 302,25 Kč s DPH

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

TDS: sdružení SGS-IBH_TDI

Zpracovatel projektové dokumentace: Pontex s.r.o

Akce je spolufinancována s fondů Evropské unie (IROP).