II116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

6. 12. 2019

Dne 6.12.2019 proběhla kolaudace akce „II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici“

 

Účelem stavby bylo zajištění bezpečného provozu na komunikaci zřízením nové koruny opěrné zdi po pravé straně (ve směru staničení), včetně římsy a nového zábradelního svodidla, a nového systému odvodnění úseku silnice.

 

 

Cena díla: 16 850 467,85 Kč s DPH

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.

TDS+BOZP:IBH s.r.o.

 

Akce je spolufinancována z fondů EU.