II113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice

20. 12. 2019
Dne 19.12.2019 byla zkolaudována stavba II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice

Důvodem přestavby mostu byl jeho špatný stavebnětechnický stav. Křídla opěr byla rozvolněná, měla hloubkově vyplavené spárování. Spárování
mostních podpěr bylo silně poškozené, místy byly vypadané kameny. V nosné konstrukci byly výrazné průsaky, došlo k prokreslení betonářské výztuže na spodní líc nosné konstrukce. Římsy povrchově a ve spodní části hloubkově degradovali. Došlo k vybudování nového mostu na místě stávajícího. Rekonstrukcí došlo ke zlepšení šířkových parametrů komunikace v oblasti mostu. 
 
Objednatel: Středočeský kraj
Cena :  7 482 827,37 Kč bez DPH
Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
TDS+BOZP: Safety pro s.r.o.Stavba je spolufinancována z fondů EU.