II/610 Podolanka - Dřevčice, Dřevčice - Brandýs N.L.

20. 8. 2019

Dne 19.8.2019 proběhlo předání staveniště k akci „II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs N. L.“

Hlavním objektem stavby je rekonstrukce silnice II/106. Rekonstrukce vychází se stávajícího technického stavu a reflektuje ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic – říjen 2004. Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři koruny – cca 8,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nacházejí dvě úrovňové křižovatky. Objekt je rozdělen na dvě části Podolanka – Dřevčice a Dřevčice – Brandýs n. L. Celková délka je 1,580 (úsek č. 1) + 0,964 (úsek č. 2) = 2,544 km. Začátek úseku č.1 (ZÚ1) km 1,000, konec úseku č.1 (KÚ1) je v km 2,580, začátek úseku 2 (ZÚ2) km 3,410, konec úseku č. 2 (KÚ2) je v km 4,374. Návrhová rychlost Vn= 70 km/h.

Cena díla: 59 741 690,41 Kč s DPH
Doba realizace: 12 měsíců ode dne protokolárního předání stavby
Zhotovitel: STRABAG a.s.
TDS+BOZP:IBR Consulting, s.r.o.

Akce je spolufinancována z fondů EU.